APT WESTMINSTER. Góc Goldenwest and Westminster. 2 phòng Ngủ, 1 phòng Tắm, trên lầu

Tiếng Việt