CẦN THỢ NAILS KN, VUI VẺ XUYÊN BANG Ở IDAHO, $1,700/TUẦN

CẦN THỢ NAILS KN, VUI VẺ XUYÊN BANG Ở IDAHO, $1,700/TUẦN
IDAHO CẦN THỢ NAILS kinh nghiệm, vui vẻ. Bao lương $1,700/T. Bao ăn, xe riêng. Xin L/L: 208-595-2070
Westminster,Orange,California
Tiếng Việt