NEWLAND/ BOLSA. Share 2P. 1 phòng có PT, lối đi riêng, 1 phòng lối đi chung.

Tiếng Việt