NHÀ CÓ PHÒNG CHO SHARE Ở HB, NHẬN HOUSING

NHẬN HOUSING. Nhà có phòng cho share in Huntington Beach. Beach/ Heil. Xin gọi: Hoang 714-343-1900, An: 714-717-0475.
Tiếng Việt