Advance Beauty College. Cần Người giỏi tiếng Anh/ Việt, vui vẻ, siêng năng

Advance Beauty College. Cần Người giỏi tiếng Anh/ Việt, vui vẻ, siêng năng

Advance Beauty College. Cần Người giỏi tiếng Anh/ Việt, vui vẻ, siêng năng, good Customer Service và Sales. Làm Văn phòng. Full-time. Good benefits. $20-$25. 714-725-0858 Email Resume: Nguyet@advancebeautycollege.com

Garden Grove,Orange,California
English