Người Việt Rao Vặt Việc Làm May

SHOP MAY. Cần Thợï 1 kim, Thợ nguyên cái, ủi, Thợ lock, Thợ cover. L/L: PHI 714-722-9343

SHOP MAY. Cần Thợï 1 kim, Thợ nguyên cái, ủi, Thợ lock, Thợ cover. L/L: PHI 714-722-9343

SHOP MAY BOLSA cần gấp thợ Lock, 1 kim, nguyên cái, làm tại Shop. L/L: UYÊN 714-804-8676

SHOP MAY BOLSA cần gấp thợ Lock, 1 kim, nguyên cái, làm tại Shop. L/L: UYÊN 714-804-8676

Cần Thợ May Lock, Cover, cắt chỉ. Đồ kỹ. Xin liên lạc: 714-684-4799

Cần Thợ May Lock, Cover, cắt chỉ. Đồ kỹ. Xin liên lạc: 714-684-4799

Shop May vùng Santa Ana cần THỢ MAY NGUYÊN CÁI. May xong trả tiền liền.

Shop May vùng Santa Ana cần THỢ MAY NGUYÊN CÁI. May xong trả tiền liền. Phone: 714-653-8028

Shop may quanh năm quần và áo thun CẦN THỢ MỘT KIM và CẮT CHỈ TẠI SHOP. L/L 714-909-3959

Shop may quanh năm quần và áo thun CẦN THỢ MỘT KIM và CẮT CHỈ TẠI SHOP. L/L 714-909-3959

SHOP MAY Cần thợ một kim hay nguyên cái, làm hàng kỹ, giá cao. VIÊN: 714-833-8977

SHOP MAY Cần thợ một kim hay nguyên cái, làm hàng kỹ, giá cao. VIÊN: 714-833-8977, TRÂN: 714-833-8976
English