ANAHEIM: Nhà Magnolia/ Broadway. Phòng rộng, khu yên tĩnh, an ninh. Nhà đẹp, hồ bơi.

English