Brookhurst Lampson khu yên tĩnh phòng đẹp lối đi riêng, giặt sấy, wifi, utilities, parki

Brookhurst Lampson khu yên tĩnh phòng đẹp lối đi riêng, giặt sấy, wifi, utilities, parki

Brookhurst Lampson khu yên tĩnh phòng đẹp lối đi riêng, giặt sấy, wifi, utilities, parking riêng driveway, nấu ăn nhẹ ok. Cho độc thân có job, $850/tháng + deposit. Move in anytime. L/L Kevin 714-824-2483

Garden Grove,Orange,California
English