CẦN NGƯỜI QUẢN LÝ TIỆN NAIL XUYÊN BANG

CẦN NGƯỜI QUẢN LÝ TIỆN NAIL XUYÊN BANG
CẦN NGƯỜI QUẢN LÝ TIỆM NAIL. Tiệm Nail sang trọng tại Denver (Colorado). Lương $60K – $80K/năm + % sale + nghĩ phép. Sẽ trở thành cổ đông nếu muốn. L/L: 720-938-8860
Other City
English