CẦN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN, VÀ PHỤ BẾP

CẦN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN, VÀ PHỤ BẾP
Nhà Hàng Brookhurst/ Chapman. Cần Nhân Viên Nam, Nữ Chạy Bàn 20-35T, Có Kinh Nghiệm và biết tiếng Anh. Cần Nam Phụ Bếp Có Kinh Nghiệm. Full-time, Part-time. L/L: 949-763-9999
Westminster,Orange,California
English