CẦN NHIỀU THỢ BỘT, GEL X, DIPPING, VÀ SƠN GEL ĐẸP

VIEC-LAM-NAILS-O-HOA-KY-6
IRVINE: Tiệm đông khách, cần nhiều thợ KN bột, Gel X, Dipping và Sơn Gel đẹp. Cần trách nhiệm và có tâm. Bao lương nếu cần. L/L: 619-865-3903, 949-333-2290.
Irvine,Orange,California
English