Cần R.E Agents. Nhiều khách hàng, Bán nhà nhanh, cơ sở thương mại, giao cho ANA

Cần R.E Agents. Nhiều khách hàng, Bán nhà nhanh, cơ sở thương mại, giao cho ANA

Cần R.E Agents. Nhiều khách hàng, được luật sư địa ốc, các chuyên gia liên quan đến ngành địa ốc huấn luyện.

Bán nhà nhanh, cơ sở thương mại, giao cho ANA REAL ESTATE, quảng cáo nhiều trên TV, radio, báo. Sách Phong Thủy của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung; Chinh Chiến Điêu Linh và Hoa Cỏ Bên Đường của Kiều Mỹ Duyên. An Nguyen: DRE#00847066, 714-636-2299.

Garden Grove,Orange,California
English