CẦN THỢ BỘT, GEL, DIP Ở VÙNG NEWPORT BEACH

CẦN THỢ BỘT, GEL, DIP Ở VÙNG NEWPORT BEACH
Tiệm Nail vùng Newport Beach khách sang, giá cao, 15 phút từ Bolsa, cần Thợ Bột, CTN, Gel, Dip, kinh nghiệm, bao lương nếu cần. *CẦN PART-TIME RECEPTIONIST. 714-454-1787, 949-287-6885.
Newport Beach,Orange,California
English