CẦN THỢ GEL, TCN KINH NGHIỆM, Ở IRVINE

CẦN THỢ GEL, TCN KINH NGHIỆM, Ở IRVINE
*Cần Thợ Gel Tay Chân Nước kinh nghiệm làm Full-time, vùng Irvine khách rất đông sang trọng, tip cao. *Cần Receptionist Full-time, Part-time . Jenny 714-818-3914
Irvine,Orange,California
English