CẦN THỢ GEL, TCN KINH NGHIỆM, Ở IRVINE

NGUOI-VIET-RAO-VAT-NAILS-O-LITTLE-SAIGON-6
*Cần Thợ Gel Tay Chân Nước kinh nghiệm làm Full-time, vùng Irvine khách rất đông sang trọng, tip cao. *Cần Receptionist Full-time, Part-time . Jenny 714-818-3914
Irvine,Orange,California
English