CHO NỮ SHARE PHÒNG Ở FV, CÓ NẤU ĂN

HOME-FOR-RENT-KINH-DOANH-USA-19
Nhà FV Mới sửa lại dư phòng. Edinger/Harbor. Phòng $700. Kiếm Người Yên Tĩnh. Có công ăn việc làm. Nữ only. Nấu ăn nhẹ. L/L: 714-824-0546
Westminster,Orange,California
English