CHO NỮ THUÊ PHÒNG, BATHROOM RIÊNG

CHO NỮ THUÊ PHÒNG, BATHROOM RIÊNG
Nhà góc Hazard và Euclid Phòng ngủ có nhà tắm riêng. Chủ bao điện gas, nước, Wifi. Cho Nữ mướn. L/L Cô Phúc: 714-588-3534
Westminster,Orange,California
English