CHO SHARE PHÒNG, BẾP, LỐI ĐI RIÊNG, BAO UTILITIES

CHO SHARE PHÒNG, BẾP, LỐI ĐI RIÊNG, BAO UTILITIES
Lampson/ Gilbert phòng riêng, bếp riêng, lối đi riêng. Air-conditioning. Bao giặt sấy, điện, nước. Good for one person. Men prefer, no pets, no smoking. Cần chứng minh việc làm. $700/Month. 714-568-8832
Westminster,Orange,California
English