CHUYÊN LÀM CÁC LOẠI BẢNG HIỆU CHO NGƯỜI VIỆC, NHẬN SỬA CHỮA

THIET-KE-BANG-HIEU-1
SIGN @ART Thực hiện và sửa các loại bảng hiệu Barner, plastic, foam, vinyl, wood sanblast…, vẽ cửa-kiếng. Nhận repair. Tiên: 714-837-5243; timton92@yahoo.com FREE ESTIMATE!! 13351 Brookhurst St., GG., 92843
Garden Grove,Orange,California
English