DƯ PHÒNG CHO SHARE GẦN CHỢ MOM, CÓ NẤU ĂN

ROOM-FOR-RENT-PHONG-CHO-SHARE-7
Nhà riêng dư phòng gần chợ Mom, Mile Square Park. Góc Euclid/ Edinger, phòng rộng, ít người, thanh tịnh, nấu nhẹ, giặt nhẹ, parking rộng rãi. L/L: 702-498-9504
Westminster,Orange,California
English