DUPLEX CITY WESTMINSTER/ BEACH. 20TH STREET. Trên lầu: 2PN/1PT. $1,950/ tháng.

English