Garden Grove (Brookhurst/Trask). Phòng lớn (có vách ngăn đôi).

Garden Grove (Brookhurst/Trask). Phòng lớn (có vách ngăn đôi).

Garden Grove (Brookhurst/Trask). Phòng lớn (có vách ngăn đôi). Mọi thứ riêng biệt với nhà chính. Lối đi riêng, bếp riêng, PT riêng.

Có mấy giặt sấy. Bao hết utilities. $1,500/tháng, deposit $1,000.

LL/Text: Thu 714-362-5099

Garden Grove,Orange,California
English