GOOD TÍP, ĐÔNG KHÁCH, thợ hiền. Cách Bolsa 15′. Trong khu Chợ Mỹ và Big Shopping.

English