Master Bedroom (300Sqf). Có lối đi riêng. Restroom riêng. Bếp, giặt sấy dùng chung

English