Nhà riêng đẹp Anaheim mới remodel 4PN/2½PT gần trường học, 1,700sqft, AC, heat. No-pets.

Nhà riêng đẹp Anaheim mới remodel 4PN/2½PT gần trường học, 1,700sqft, AC, heat. No-pets.

Nhà riêng đẹp Anaheim mới remodel 4PN/2½PT gần trường học, 1,700sqft, AC, heat. No-pets. $4,500/M.

Nhà mới remodel 2PN/2PT, 800sqft. $2,500/M dọn vào ngay, no pets, no housing. Address: 1768 Chalet Ave. Anaheim.

Text: Tommy (For all 2 properties) 626-731-2001

Garden Grove,Orange,California
English