OFFICE ROOM trong building thương mại CHO SHARE: $2,550/tháng.

OFFICE ROOM trong building thương mại CHO SHARE: $2,550/tháng.

OFFICE ROOM trong building thương mại CHO SHARE: $2,550/tháng. Góc Garden Grove & Magnolia, TP Garden Grove. 1,500sqft, 3 phòng, lobby, gated parking riêng. Có sẵn bàn ghế, tủ giấy tờ, internet. Move-in anytime: 714-653-0605

Garden Grove,Orange,California
English