PHỞ 21 CẦN NHIỀU NHÂN VIÊN LÀM CA SÁNG, TỐI

PHỞ 21 CẦN NHIỀU NHÂN VIÊN LÀM CA SÁNG, TỐI
PHỞ 21, cần gấp phụ bếp, lau nhà, dọn dẹp, Nam Nữ, trách nhiệm, buổi sáng, tối. Kinh nghiệm hoặc không kinh-nghiệm, lương theo khả năng. Tom: 714-467-8970, Phụng: 714-757-6740
Westminster,Orange,California
English