TIỆM CẦN THỢ TCN, BỘT, DESIGN, BAO LƯƠNG THEO TAY NGHỀ

TIỆM CẦN THỢ TCN, BỘT, DESIGN, BAO LƯƠNG THEO TAY NGHỀ
Cách Bolsa, Anahiem 10-15p. Đông khách walk-in. Tiệm không khí gia đình, cần thợ TCN, bột, deisgn, wax. Bao lương theo tay nghề. Tip Cash cao. 818-392-0695
Westminster,Orange,California
English