Tiệm đông khách cần Thợ giỏi Nail, Design, Lashes, TCN. Tiệm hiền lành, làm việc lâu dài

Tiệm đông khách cần Thợ giỏi Nail, Design, Lashes, TCN. Tiệm hiền lành, làm việc lâu dài

Tiệm đông khách cần Thợ giỏi Nail, Design, Lashes, TCN. Tiệm hiền lành, làm việc lâu dài, Phải biết build khách. Lương bao $150- $250/ngày. Típ cash, không trừ gì. Phải làm weekend. *Tuyển Manager kinh nghiệm. F/T P/T $17-$25/h tùy kinh nghiệm. Text only: 714-468-9088

Garden Grove,Orange,California
English