TIỆM NAIL CẦN THỢ XUYÊN BANG, CẦN GẤP THỢ BỘT Ở TEXAS

Featured
NAILS-JOBS-RAO-VAT-1
TIEM NAIL CẦN THỢ XUYÊN BANG: CẦN GẤP THỢ Bột, bao lương $1,500-Up. TCN $1200-Up/7 ngày. Có chỗ ở Free Cho thợ. Lớn tuổi OK. VC ok. Có nhu cầu L/L: Tracy 915-333-0828, 915-270-9888. Tiệm El Paso, Texas.
El Paso,Texas
English