Trask/Hoover, Phòng rộng sạch, lối đi, nhà tắm riêng biệt. Bao: gas, điện, nước, wifi

English