Tuyển nhân viên bán hàng dịch vụ Home Internet, điện thoại. Trả high commission.

Tuyển nhân viên bán hàng dịch vụ Home Internet, điện thoại. Trả high commission.

Tuyển nhân viên bán hàng dịch vụ Home Internet, điện thoại. Trả high commission. Average $4000-6000 /month. Location: Orange County, Rosemead. Liên lạc: David 949-447-7057

Garden Grove,Orange,California
English