VACATION ROOM. Đi bộ ra Phước Lộc Thọ an ninh, sạch sẽ, lối đi riêng, AC/ TV.

English