Topline Beauty College

Topline Beauty College
Topline Beauty College
Topline Beauty College
Topline Beauty College
Topline Beauty College
Topline Beauty College

Chúng Tôi Chào Mừng Bạn Tới Topline Beauty College!

Visit Us

130 S. Harbor Blvd.
Santa Ana, CA 92708

Hours
Monday–Friday
9am–5:30pm

Phone
(714) 839-0808

Bạn đang bước vào một lĩnh vực hứa hẹn một tương lai thành công trong ngành thẩm mỹ học.

Tại Topline Beauty College, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các đào tạo căn bản, để bạn có thể vượt qua kỳ thi cấp giấy phép của Ban Làm Tóc và Thẩm Mỹ Học của California.

Chúng tôi chú trọng vào làm thế nào để giúp bạn thành công trên thị trường cũng như trong các hoạt động cá nhân, để tạo dựng một cuộc sống mà bạn mong muốn.

Điều này đòi hỏi bạn phải siêng năng làm việc, tận tụy, vàp hải thực hành. Bạn sẽ thực tập cách quản lý cửa hàng, khái niệm kinh doanh, và tâm lý thành công cá nhân.

Mức độ khả năng thành công của bạn sẽ tùy thuộc vào cố gắng nỗ lực mà bạn duy trì trong toàn bộ khóa đào tạo của bạn.

Sứ mệnh của Topline Beauty College là nhằm hỗ trợ sự thành công của các học viên, thông qua các đào tạo huấn nghệ chất lượng, để chuẩn bị cho các tốt nghiệp viên của Học Viện thi đỗ thành công Kỳ Thi Giấy Phép Tiểu Bang và trở thành những thành viên thành công tại các salon thẩm mỹ hàng đầu hay chuyên ngành spa.

Mục tiêu chính của Topline Beauty College cung cấp cho mỗi học viên chất lượng giảng dạy và đào tạo cao, để họ có khả năng vượt qua kỳ thi cấp bằng tiểu bang, và trở thành một chuyên gia thành công trong ngành thẩm mỹ.

Để hoàn thành mục tiêu này, chúng tôi không chỉ đào tạo về kỹ thuật và nghệ thuật thẩm mỹ; mà còn dạy về tư cách, sự duyên dáng, tự tin, thông lệ kinh doanh, và vệ sinh cá nhân.

Chúng tôi liên tục theo sát ngành thẩm mỹ, để cập nhật các trào lưu, mẫu thiết kế, và kỹ thuật mới nhất mà các nhà tuyển dụng yêu cầu.

Các giảng viên chỉ dạy cho từng “cá nhân” cũng như “cả lớp.” Sự giảng dạy kết hợp này giúp cho các học viên nghiêm túc đạt được những mục tiêu của mình.

130 S. Harbor Blvd.,92708,Garden Grove,Orange,California
English